Skip to main content Skip to footer

Velkommen til Thy Recycle

Som nu varetager affaldsindsamling og genbrugscentrene i Thisted Kommune

Hvad leder du efter?
Vi har samlet de mest søgte emner nedenunder.

Resten findes øverst i menuen.

Opgørelse og opkrævning af renovation 2023/2024

Renovationsopkrævningen (aconto for 2024 og eventuelle reguleringer for 2023) blev udsendt i marts til betaling i april, og bliver opkrævet fra Thy Forsyning.

Dette hænger sammen med, at affaldsområdet fra den 1. januar 2024 er blevet lagt sammen med Thisted Vand A/S. Sammen er det blevet til Thy Forsyning, hvor affaldsområdet hedder Thy Recycle.

Du vil modtage opkrævningen på samme måde, som du plejer at modtage post fra Thy Forsyning, via e-Boks, mail eller fysisk post.

Hvis du fremover ønsker at modtage breve og opkrævninger fra Thy Forsyning i din e-Boks, kan du følge dette link: Tilmelding

Hvordan betaler jeg?

Hvis du har en aktiv betalingsaftale vedrørende vand og spildevand med Thy Forsyning, vil din renovationsopkrævning også blive opkrævet via betalingsaftalen. Hvis du er tilmeldt en betalingsaftale, vil du modtage et brev med opgørelse og opkrævning i din mail, e-Boks eller i din postkasse.

Hvis du vil vide, hvordan din renovationsopgørelse er sat sammen, kan du med MitID logge på vores selvbetjeningsløsning og se det i regningsoversigten. Gå til regningsoversigten her.

Hvad så med 2. aconto opkrævning?

Renovationsopkrævningen er delt op i 2 acontoopkrævninger, hvor den første acontoopkrævning udsendes i marts til betaling i april 2024. Den anden acontoopkrævning, hvor renovation opkræves sammen med vand og spildevand, udsendes i august til betaling i september 2024.

For dem, som ikke tidligere har været kunder ved Thy Forsyning, vil vi anbefale, at man tilmelder betalingen via betalingsservice. Brug dette link: Tilmelding

Ombygning af Thisted Genbrugscenter

Vi er glade for at kunne annoncere spændende planer for Thisted Genbrugscenter

Den 1. marts 2024 starter en omfattende ombygning af pladsen med henblik på at imødekomme de stigende krav til genanvendelse og bæredygtighed i fremtiden. 

Hold dig opdateret om fremdriften og ændringer vedrørende ombygningen på vores hjemmeside via dette link – Renovering af Thisted Genbrugscenter.

Sådan holder vi dit affald adskilt

Du kommer også til at møde nye renovationsbiler på tømningsdagen‭. ‬Fremover kommer der 3‭ ‬renovationsbiler hjem til dig‭, ‬som tømmer hver deres beholder‭. ‬Bilerne er alle opdelt med to rum‭, ‬så dit sorterede affald ikke blandes sammen ved afhentning‭.‬

Renovationsbilerne‭, ‬der tømmer din beholder med madaffald og restaffald‭, ‬tømmer madaffaldet ud i containere på omlastepladsen‭, ‬mens restaffaldet køres videre til forbrændingsanlægget‭.‬‭ ‬Alt madaffald køres efterfølgende til viderebehandling hos et firma‭, ‬der omdanner det til biogas m.v‭. ‬

De‭ ‬øvrige renovationsbiler‭, ‬som indsamler både papir/pap og plast/mad‭- ‬og drikkevarekartoner‭, ‬og de som indsamler glas og metal‭, ‬tømmer hvert rum for sig på hvert sit sted på en omlasteplads‭. ‬Her bliver de enkelte affaldstyper afhentet af de firmaer‭, ‬som har‭ ‬budt ind på at hente dette affald til videre sortering‭, ‬forarbejdning og genanvendelse‭.‬

Sorter med vores app

Med vores app kan du finde information om‭, ‬hvordan du sorterer på netop din ejendom samt en sorteringsguide med flere affaldseksempler‭.‬