Skip to main content Skip to footer

Automatisk nummerpladescan

Til automatisk registrering af erhvervsindkørsler

Fra maj 2024 er det ikke længere nødvendigt for erhvervsdrivende at melde deres ankomst på Thy Recycles genbrugscentre.

Alle køretøjer med gule plader eller papegøjeplader, som er registreret under et CVR-nummer, vil få scannet nummerpladen ved ankomst uanset besøgstidspunktet. Dette gælder også for trailere, der er registreret under et CVR-nummer.

Du kan læse mere om den nye ordning og den muligheder herunder.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte Thy Recycle på mail: recycle@thyforsyning.dk eller ringe til os på tlf.: 88 91 77 77 i vores telefonåbningstid, som er fra 10.00 – 14.00 mandag til fredag.

Hvordan foregår det?

Vi har samlet en oversigt over de vigtigste informationer neden under.

Der vil automatisk blive faktureret et gebyr til den adresse, der er associeret med virksomhedens CVR-nummer.

Standardmæssigt vil opkrævninger blive sendt til din virksomhed elektronisk, enten via e-Boks eller e-mail. Skulle det ikke være muligt at fremsende fakturaen elektronisk, vil den i stedet blive sendt med almindelig post. Skulle der være behov for ændringer i fakturaadressen, bedes du venligst kontakte Thy Recycle.

Der vil blive opkrævet et gebyr på 160,00 kr. + moms pr. besøg.

Du har muligheder for at søge om fritagelse for at betale gebyret hvis følgende kriterier er opfyldt:

 • Du har betalt privatbenyttelsesafgift
 • Du kommer med privat affald

For at ansøge om fritagelse fra gebyret, skal du scanne QR-koden, som du finder på skiltet ved indgangen til vores genbrugscentre. På det sted, QR-koden henviser til, finder du en vejledning, der beskriver, hvilken dokumentation du nødvendigvis skal uploade for at indsende din ansøgning om fritagelse.

Du vil efter din ansøgning om fritagelse modtage en kvittering på SMS. Der vil typisk gå 2-3 hverdage inden din ansøgning er behandlet og hvis ansøgning om fritagelse for gebyr godkendes, vil du modtage en SMS. Det er naturligvis muligt at aflevere affald på genbrugscentret, inden behandlingen af jeres ansøgning om fritagelse for gebyret er afsluttet.

Yderligere oplysninger om privatbenyttelsesafgift kan findes via dette link til Motorstyrelsen

OBS. Du skal ansøge om fritagelse, hver gang du kommer med privat affald til genbrugscentrene.

Køretøjer registreret under et CVR-nummer vil som standard blive faktureret for deres besøg. Hvis du derimod benytter et køretøj med papegøjeplader, som ikke er registreret under et CVR-nummer, vil du ikke blive opkrævet, da disse automatisk er undtaget for betaling.

Skal du også aflevere farligt affald, skal du huske at det kun modtages i den bemandede åbningstid. Her kontakter du en medarbejder på pladsen, som vil hjælpe med aflevering, registrering og kvittering.

Regler for aflevering af affald

Ordensreglerne for brug af Thy Recycles genbrugscentre skal også overholdes i den ubemandede åbningstid. Reglerne kan du finde i regulativet for husholdningsaffald længere nede på siden.

I den ubemandede åbningstid kan du ikke aflevere farligt affald og eternit-tagplader. Læs mere om aflevering af eternitplader her.
De sædvanlige komprimatorer vil – af hensyn til din sikkerhed – være slukkede. Der vil i stedet være opsat almindelige containere til formålet.

De containere, som kan benyttes i den ubemandede åbningstid, er alle markeret med gule klistermærker med skriften “24-7” enten på containeren eller på skiltet ved containeren.

Strafgebyr, karantæne og udelukkelse

Hvis det konstateres, at ordensreglerne om sortering af affald m.v. ikke overholdes, vil Thy Recycle tage kontakt til de personer, som ikke har fulgt reglerne. Første henvendelse skal betragtes som et råd og en advarsel. Ved gentagne fejlsorteringer og manglende overholdelse af ordensreglerne vil Thy Recycle opkræve et strafgebyr samtidig med, at den pågældende person får karantæne i min. 3 måneder. Ved større misbrug af ordningen vil en udelukkelse kunne komme på tale.

24-7 Erhverv

Sådan kommer du ind på genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm udenfor bemandet åbningstid

1.

Tilmeld dig ordningen med NemID eller MitID. Brug knappen til selvbetjening nedenfor.

Selvbetjening

2.

 1. Når du holder i din bil udenfor porten, kan du:

  Sende en SMS med teksten “247” til dét nummer, som står på skiltet ved porten:

  Thisted: 91 16 83 66

  Hanstholm: 20 52 12 65

  Hurup: 29 37 83 09

 2. Bruge appen Thy Recycle.

3.

Nu åbner porten i 20 sekunder, så du kan køre ind. Vær opmærksom på, at kun du passerer porten. Du må ikke lukke andre ind.

BEMÆRK: Hemmelige mobilnumre kan ikke oprettes.

Erhvervsaffald

Affaldsbekendtgørelsen

Ifølge den gældende affaldsbekendtgørelse skal kommunerne stille genbrugscentrene til rådighed – mod betaling – for de erhverv, som måtte ønske at benytte dem.

Generelt
Affaldsbekendtgørelsen har næsten betydning for alle erhvervsvirksomheder, men især affaldstransportører og -indsamlere bør være opmærksomme på reglerne.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du orientere dig om reglerne i og fortolkningerne af Affaldsbekendtgørelsen.

Af bekendtgørelsen fremgår bl.a.:
 • Erhverv har adgang til at komme med affald på kommunens genbrugscentre på visse betingelser. Adgangen er dog begrænset til køretøjer op til 3500 kg + trailer. Køretøjer over 3500 kg. har ikke adgang til genbrugscentrene. Bemærk, at reglerne for aflevering af affald på genbrugscentrene skal overholdes. Her kan du se: Reglerne for brug af kommunens genbrugscentre.
 • Erhvervs adgang til at komme med affald på genbrugscentrene i mængde svarende til en husholdning. Der må dog kun afleveres max. 200 kg. farligt affald pr. år. Genbrugscentrene er forpligtet til at udlevere kvittering for modtagelsen af det farlige affald. Farligt affald, som er omfattet af producentansvarsordningen dvs. batterier, kølemøbler og WEEE-affald, er IKKE omfattet af de 200 kg.
 • Det er ikke tilladt at aflevere affald i uigennemsigtige sække (f.eks. sorte sække) på genbrugscentrene. Alle sække skal være klare plastsække. Klare plastsække kan købes ved de fleste dagligvareforretninger.

Ved den bemandede åbningstids ophør skal alle brugere forlade genbrugscentret. Hvis du ønsker at få adgang til genbrugscentret i den ubemandede åbningstid, skal du køre til indgangsporten for Genbrug Thy 24-7 og følge den normale procedure for at få adgang i den ubemandede åbningstid.

Alle, som har tilmeldt sig ordningen og som har en bil (max. 3.500 kg), kan benytte ordningen.

De, som ikke har mulighed for at benytte ordningen, må vi henvise til at benytte genbrugscentret i den bemandede åbningstid. 

Hvis det konstateres, at ordensreglerne om sortering af affald m.v. ikke overholdes, vil Thy Recycle tage kontakt til de personer, som ikke har fulgt reglerne. Første henvendelse skal betragtes som et råd og en advarsel. Ved gentagne fejlsorteringer og manglende overholdelse af ordensreglerne vil Thy Recycle opkræve et strafgebyr samtidig med, at den pågældende person får karantæne i min. 3 måneder. Ved større misbrug af ordningen vil en udelukkelse kunne komme på tale.

Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm er videoovervågede hele døgnet. Videooptagelserne vil blive benyttet til dokumentation for evt. overtrædelse af ordensreglerne.