Skip to main content Skip to footer

Genbrugscentre

Her finder du åbningstiderne og adresserne på genbrugscentre i Thisted, Hurup, Hanstholm og Frøstrup. Du finder også nyheder for genbrugscentrene på denne side.

Fejlsortering koster

Hvis du fejlsorterer dit affald eller slet ikke sorterer, har Thy Forsyning ret til at pålægge dig et særgebyr på p.t. 500 kr.
Det samme gælder, hvis du f.eks. smider affald uden for genbrugscentrene.

Derfor er sortering af affald vigtigt

Det er vigtigt, at affaldet, som du ønsker at aflevere på genbrugscentrene, er sorteret rigtigt.
Når vi afsætter affaldet videre til genbrug m.v., får vi bedre priser, når affaldet er sorteret korrekt.
Thy Forsyning er i en løbende proces med at tilpasse genbrugscentrene til nutidens behov.
Du er altid velkommen til at kontakte personalet med spørgsmål til sortering.

Ekstra info om genbrugscentrene

Renovering af Thisted Genbrugscenter


Vi er glade for at kunne annoncere spændende planer for Thisted Genbrugscenter.

Den 1. marts 2024 startede en omfattende ombygning af pladsen med henblik på at imødekomme de stigende krav til genanvendelse og bæredygtighed i fremtiden.

Vores mål er at gøre det lettere og mere effektivt for jer at besøge vores genbrugscentre og sortere jeres genbrugsmaterialer.

Udover renovering af den eksisterende genbrugscenter vil ombygningen også omfatte etableringen af en helt ny omlasteplads for affald, der vil forbedre og effektivisere indsamlingen af affaldet i Thy.

Hvad vil ombygningen omfatte?
  • Omfattende renovering af den nuværende genbrugscenter for at forbedre faciliteterne og skabe en mere brugervenlig oplevelse for jer. Dette vil inkludere opgraderinger af sorteringsområder, adgangsforhold og skiltning.

  • Etablering af en ny omlasteplads, der vil fungere som et centralt knudepunkt for indsamlingen af fraktioner fra hustandsindsamlingen. Denne nye facilitet vil bidrage til at strømline indsamlingsprocessen og sikre mere effektiv håndtering af affaldet.
Mulige gener

Vi er opmærksomme på, at ombygningen kan medføre visse gener for vores brugere, herunder:

  • Midlertidig lukning af 24-7 i perioder under ombygningen. Vi vil bestræbe os på at holde denne nedetid på et minimum og informere jer om eventuelle ændringer i åbningstiderne på vores hjemmeside.
  • Der kan være midlertidige ændringer i trafikken omkring genbrugscentret på grund af byggearbejdet. Vi vil sørge for at informere om eventuelle ændringer i trafikmønstre og sikre en sikker og smidig adgang til pladsen.

Hvordan kan du hjælpe?
  • Følg venligst eventuelle anvisninger fra vores personale og skiltning på pladsen for din egen sikkerhed og for at sikre en effektiv håndtering af affaldet.
  • Hvis det er muligt, planlæg dit besøg på genbrugscentret uden for peak-tider for at undgå unødig ventetid.

Har du spørgsmål vedrørende brugen af pladsen under ombygningen, er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere på pladsen.

Vi værdsætter jeres tålmodighed og samarbejde i forbindelse med denne ombygning, og vil holde jer løbende opdateret om fremdriften og eventuelle ændringer i forbindelse med ombygningen her på hjemmesiden.

Her kan du se hvordan du skal forholde dig, som privatperson der skal aflevere tagplader og facadebeklædning.


Når du som privatperson skal aflevere tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest på genbrugscentrene, skal du gøre følgende.

Du skal være opmærksom på, at du som privatperson kan aflevere 10 plader, svarende til 200 kg. 3 – 4 gange i alt. Dette vil svare til ca. 40 plader pr. projekt. 

Tagplader skal transporteres indpakket. Indpakningen kan for eksempel være i poser, som kan købes på genbrugscentrene. Prisen er 28 kr. pr. stk. inkl. moms, som kan betales kontant eller via MobilePay.

Du gør følgende:

  1. Dine tagplader skal være dobbeltemballeret - pakket ind i to lag plastik.
  2. Kør til dit nærmeste genbrugscenter – i åbningstiden.
  3. Containerne er aflåst – kontakt personalet på pladsen for at få containeren låst op.
  4. Læg tagpladerne i containeren.

Kommer du – som privat person – med affald i et køretøj med papegøjeplader eller med gule nummerplader, skal du påregne at blive ekstra observeret, idet vi skal sikre, at du ikke kommer med erhvervsaffald i et privat køretøj.

Hvis køretøjet har et cvr. nr. skrevet på køretøjet, vil køretøjet altid blive betragtet som erhvervskøretøj, og affaldet bliver betragtet som erhvervsaffald. Det vil ske helt automatisk, gennem vores nummerpladescanner. Du kan læse mere om erhvervsaffald i vores regulativ, du finder længere nede på siden.

REGLER FOR ERHVERV

 

Kompostjord

På Thy Recyles genbrugscentre kan man købe kompostjord.
Prisen er p.t. 35 kr. inkl. moms for en fyldt almindelig trailer.

På Thisted Genbrugscenter er det, som det eneste sted, muligt at hente kompost i 24-7-ordningen, hvis man forinden, i den bemandede åbningstid, har købt en polet.

På hverdage vil vi – når tiden tillader det – kunne være behjælpelig med at læsse jorden i din trailer.
Læsning af jord sker på dit eget ansvar. Thy Recycle erstatter ikke evt. skader, som er forvoldt ved læsningen/som følge af læsningen.

I weekenderne har vi sjældent tid til at hjælpe, så der må du forvente, at du selv skal læsse din trailer. Der kan lånes skovle til dette på det enkelte genbrugscenter.

Komposten er lavet af haveaffald, som er indleveret af borgerne.

Her kan du læse om, hvordan komposten i Thisted Kommune bliver lavet og hvad du kan bruge den til.

Priser:

35 kr. for almindelig trailer
70 kr. for boogietrailer
25 kr. pr. m3 hvis man afhenter i container eller traktor med vogn

Småt brændbart er en saga blot på vores genbrugscentre.

For hvad er det egentlig? Der er rigtig meget småt, der kan brænde, men det er langt fra det hele, der hører til i containeren ‘Småt brændbart’.

Derfor bliver containeren til ‘Småt brændbart’ erstattet af det mere retvisende ‘Rest efter sortering’.

Når du er på genbrugscentret og har sorteret dit affald i de forskellige containere, kan du aflevere resten i ’Rest efter sortering’.

Vi håber, at ændringen kan være med til at sikre en endnu bedre sortering på genbrugscentrene og dermed også en større genanvendelse – til gavn for os alle.

Tak, fordi du sorterer.

Nye regler for aflevering af tagplader og facadebeklædning, med og uden asbest, på genbrugscentrene

I henhold til det nye Erhvervsaffaldsregulativ modtager hy Recycless genbrugscentre ikke større mængder tagplader og facadebeklædning fra den 23. december 2022. Som privatperson kan du aflevere 10 plader, svarende til 200 kg. 3 – 4 gange i alt. Dette vil svare til ca. 40 plader pr. projekt. Hvis du har mængder der overstiger dette, henviser vi dig til at tage kontakt til en håndværker eller privat vognmand, og få det afleveret ved f.eks. Kåstrup Losseplads.

Læs mere om aflevering som privatperson under punktet: Aflevering af tagplader

Begrundelsen for de nye regler

De nye regler vil forbedre miljøet på genbrugspladserne til gavn for både medarbejderne og borgerne. Asbest er sundhedsfarlig, og ved at indføre begrænsningerne sikres det, at der ikke spredes asbestholdigt støv i omgivelserne.

Mængdebegrænsningen på 40 plader pr. projekt er indført for at sikre, at genbrugspladserne kun modtager asbest fra mindre reparationer/udskiftning af asbestplader. Større mængder af asbest bør transporteres direkte fra nedrivningsstedet til slutdeponering – uden omlastninger på genbrugspladsen. Omlastninger øger nemlig risikoen for spredning af de sundhedsskadelige asbestfibre.