Skip to main content Skip to footer

Genbrugsekspressen


Genbrugsekspressen er i forbindelse med den nye affaldsordning blevet tilpasset de nye forhold. Læs mere om gebrugsekspressen på denne side.

Genbrugsekspressen

Genbrugsekspressen er ens for både helårshuse og sommerhuse.

I denne ordning kan du aflevere haveaffald, indbo og de øvrige affaldsgrupper, som er nævnt i “Sorteringsvejledningen” i vores pjece, som du kan finde længere ned på siden. Du kan også aflevere bl.a. stort pap, stort plast og større genstande af jern. Til gengæld kan du ikke længere aflevere papir, småt pap, småt plast, metal samt glas, da disse ting skal i dine beholdere hjemme ved adressen. Fremover skal du tilmelde dit affald til afhentning.

Genbrugsekspressen

Vi henter meget af det affald, du ikke kan sortere derhjemme

Tilmelding for alle

Du skal ringe ind og melde til, hvis du ønsker at få afhentet affald.

Du kan bestille afhentning:

 • i appen Thy Recycle
 • på siden for selvbetjening
 • på telefon nummer 97 72 39 66
 • på mail til skrald@filtenborg.nu
Afhentning skal bestilles senest dagen før, vi henter affald i dit område.

Hvis du er digital kan du melde til helt frem til kl. 23.59 dagen før afhentning via appen og selvbetjeningsløsningen. Hvis du ikke er digital, skal du være opmærksom på, at du
skal tilmelde dig senest på sidste hverdag før indsamlingen, inden kl. 15.00. Fortæl os, hvilke typer affald du har, og hvor mange enheder du ønsker at aflevere af hver type.

Hvornår henter vi hos dig?

For at blive mindet om at melde storskrald til afhentning, kan du tilmelde dig Beskedservice, så du får en besked dagen før vi kommer og henter dit affald. Beskedservice finder du i appen Affald Thy eller via selvbetjeningsløsningen på www.affaldthy.dk. 

Vi har delt kommunen op i 4 områder

Her kan du se hvilket område du hører til, og ellers kan du se i appen Affald Thy. Her kan du også se hvilken tømningsdag du har.

 • Thisted
 • Sennels med opland

 • Frøstrup
 • Hanstholm
 • Hillerslev
 • Nors
 • Røhr
 • Vesløs
 • Øsløs
 • Østerild med opland

 • Hundborg
 • Klitmøller
 • Sjørring
 • Snedsted
 • Sundby
 • Vilsund
 • Vorupør med opland

 • Agger
 • Bedsted
 • Hurup
 • Hørdum
 • Koldby
 • Vestervig
 • Ydby med opland
Max. 10 enheder

Du må stille max. 10 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang. En enhed er for eksempel et møbel, en vaskemaskine, et bundt grene, en papkasse eller en genbrugssæk med indhold. En enhed må veje op til 15 kilo. Møbler må dog veje mere. Vi henter max. 1 stk. hvidevare pr. gang. Afleverer du affald i papkasser, skal kasserne være åbne.

Husk: Du skal lukke genbrugssækken og kun fylde den til stregen.

Stil dit affald rigtigt

Du skal stille dit sorterede affald ud til vejen senest kl. 7.00 på afhentningsdagen. I byen stiller du dit sorterede affald ud til vejen ved dit hus. Det skal stå på fortovet eller max. 2 meter inde i din indkørsel. På landet må du stille affaldet ved dit hus, hvis bilen kan vende ved huset, ellers stiller du affaldet ved dit husnummer ved hovedvejen. Stil ikke affald sammen. Affald fra flere boliger må ikke stå sammen. Hvis forholdene er på en måde, så det ikke kan undgås, kan I søge dispensation på Recycle@thyforsyning.dk

HUSK: Afhentning skal bestilles senest dagen før, vi henter affald i dit område

Brug appen Thy Recycle

Og gør det let for dig selv

Hent vores gratis app Thy Recycle til din smartphone eller tablet. Så har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden. Du kan også let og hurtigt klare en række praktiske opgaver om dit affald:

 • Se de 9 kategorier, du kan tilmelde til Genbrugsekspressen.
 • Tilmelde afhentning af affald med Genbrugsekspressen.
 • Se dine affaldsordninger.
 • Bestille sækkeruller.
 • Se, hvordan du sorterer dit affald.
 • Tjekke tidspunkter for afhentning af dit affald.
 • Tilmelde afhentning af dine 2-delte beholdere på standplads inde på grunden.
 • Bestille en ny størrelse beholder.
 • Bestille kode til afhentning af ekstra affald.
 • Give besked ved manglende afhentning af dit affald.
 • Se åbningstider på genbrugscentrene.
 • Tilmeld dig Beskedservice og få en SMS/mail om, hvornår vi henter dit affald.

Du kan hente Thy Recycle til både iPhone og Android.

Genbrugsekspressen Sækkeruller

Du kan få 6 gratis ruller om året med 25 genbrugssække til dit affald til Genbrugsekspressen. Du kan bestille via selvbetjeningensløsningen eller via vores gratis app Thy Recycle.

Når du bestiller sækkeruller, kan du vælge

 1. At få genbrugssækkene leveret af Genbrugsekspressen næste gang, den kommer i dit område. På landet leverer Genbrugsekspressen sækkerullerne
  ved husnummeret ved hovedvejen.
 2. Selv at hente genbrugssækkene på et af genbrugscentrene i Thisted Kommune.

Hvis du vil hente sækkeruller på genbrugscentret, skal du oplyse dét ordrenummer, du får på mail eller SMS, når du bestiller digitalt. Du kan også købe 1 rulle med 25 genbrugssække på genbrugscentrene i bemandet åbningstid. Hver rulle koster 100 kr. Du kan betale kontant eller med MobilePay.

Ejere af udlejningsejendomme
Hvis du er ejer af en udlejningsejendom, kan du lade dine lejere klare det hele selv på vores selvbetjeningsløsning her på hjemmesiden, eller via vores app Thy Recycle. Husk at orientere dine lejere om dette.

Sorteringsguiden til Genbrugsekspressen

Genbrugsekspressen henter de 9 typer affald, du ser her på siden. Dagrenovation afleverer du i din egen affaldsbeholder, og alt det øvrige affald afleverer du på genbrugscentrene.

Stort pap

Stort pap der ikke kan være i din affaldsbeholder derhjemme.

Husk! Pap skal være rent, tørt og uden madrester.

Nej tak
Papir og småt pap skal i din affaldsbeholder ved huset.

Stort jern

 • Jernrør
 • Metalpersienner
 • Cykelstel

Nej tak
Småt metal skal i din affaldsbeholder ved huset.

Flamingo

Flamingo fra indpakning.

Husk! Flamingo skal være rent.

Nej tak
Plantekasser
Fiskekasser

Stort plast

Stort plast der ikke kan være i din affaldsbeholder derhjemme.

Husk! Plast skal være rent.

Nej tak
Småt plast skal i din affaldsbeholder ved huset.

Indbo

 • Møbler
 • Hvidevarer
 • Tæpper

Husk! Max. 1 hvidevare pr. gang + tæpper må have en max. længde på 1,5 meter. 

Nej tak
Glasbordplader
Glaslåger

Tekstiler

 • Tøj
 • Duge
 • Sengetøj
 • Tekstiler, der er ødelagt (Vi genanvender tekstilerne lige meget standen)

Husk! Tekstiler skal være rent og tørt. 

Nej tak
Sko
Tasker
Bælter
Livremme

Haveaffald

 • Buske
 • Blade
 • Grene
 • Rødder

Husk! Grene skal bundtes og må have en max længde på max. 1,5 m. + rødder må veje max. 15 kg.

Nej tak
Græs
Mod
Jord

Stort elektronik

 • Elværktøj
 • Fladskærme
 • Computere
 • Printere
 • TV’er
 • Køkkenmaskiner

Nej tak

Småt elektronik, kabler mv. skal i den røde miljøkasse ved huset.

Bildæk

Bildæk med og uden fælge.

Nej tak
Traktordæk