Skip to main content Skip to footer

FAQ - Oftest stillede spørgsmål

Har du et spørgsmål angående sortering, priser, m.fl., så kan du finde svaret her.

Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål.

Den røde miljøkasse kan du stille ud til tømning sammen med dine andre beholdere. Du stiller blot kassen oven på én af de beholdere der skal tømmes. Husk at udfylde skeamet der er på kassens lås inden du stiller den ud til tømning.

Den første skraldeman der kommer til tømning på din adresse, vil som udgangspunkt tage den med og bytte den ud med en ny kasse. Hvis den første skraldemand ikke tager den med, kan det være fordi at han ikke har en ny kasse at bytte den ud med. Hvis den næste skraldemand har en at bytte den røde miljøkasse ud med, vil han gøre dette.

Hvis alle biler er fyldt op, vil der bliver lagt en hænger til dig, på din skraldespand.

Når du er ved at løbe tør, sætter du en madaffaldspose i klemme i mad- og restaffaldsbeholderens låg eller binder den fast til beholderens håndtag.

Hvis du har en 1 kammeret beholder, skal den sættes i klemme eller om håndtaget på madaffaldsbeholderen. Så får du en ny rulle med madaffaldsposer, som vi placerer på beholderens låg. 

Hvis du er omfattet af større fællesløsninger, f.eks. Thisted Midtby eller boligselskaber, kan du bestille nye madaffaldsposer via vores gratis app Affald Thy. Husk at adressen i appen skal være din lejlighedsadresse.

Beholderne med to kamre fås i størrelserne 240 ltr. og 370 ltr., så hvis du har en beholder på 240 ltr., som er for lille, kan du melde til Thy Recycle, at du ønsker en 370 ltr. beholder i stedet og omvendt. Du kan kontakte Thy Recycle pr. mail på recycle@thyforsyning.dk eller via vores kontakt formular nederst på siden.

Den gælder fra 1. november 2022.

Du må stille beholderne i skel eller i en afstand af max. 5 m inde på grunden. Husk, at Arbejdstilsynets regler om fast underlag (fliser eller asfalt), lys på adgangsvejen m.v., skal overholdes.

Hvis du har en bolig, sommerhus eller anden beboelse på landet med lang indkørselsvej, kan du læs mere via linket her under.

Læs mere her

Ja. Der er to muligheder.

  • Du kan vælge at stille beholderne længere inde på grunden, hvor du så selv skal huske at stille dem til skel, senest kl. 7.00 på tømningsdagen
  • Du kan tilmelde standpladsafhentning, så de hentes af renovatøren op til max. 40 m inde på grunden. Beholderen bliver returneret til pladsen igen, når den er tømt. Det kræver dog, at Arbejdstilsynets regler overholdes, og at du betaler et gebyr for standpladsafhentning.

Hvis du selv vil huske at stille til skel, tilbyder vi gratis at sende dig en SMS/mail dagen før, som minder dig på dette. Du skal bare lige huske at tilmelde dig Beskedservice, enten i gratis appen Thy Recycle eller på selvbetjeningsløsningen her på siden.

Din gamle affaldsbeholder er din, og du må beholde den, hvis du vil. Den vil dog ikke blive tømt efter 1. november 2022. Du kan tilmelde din gamle, tomme beholder til afhentning med Genbrugsekspressen i vores selvbetjeningsløsning.

De gamle plastbeholdere vil blive sendt videre til genanvendelse, og de gamle stativer kan genbruges til nyt jern.

Beholderen til mad- og restaffald, og beholderen til papir/pap og plast/mad og drikkevarekartoner bliver begge tømt hver 2. uge, mens beholderen til glas og metal tømmes hver 8. uge. Den røde miljøkasse, stiller du blot ud til tømning, når den er fyldt – husk at skrive din adresse på kassen inden du stiller den ud til tømning.

Da denne ordning blev vedtaget i Folketinget, var kravet, at der max. måtte opstilles 2-3 beholdere ved hvert hus til de 9 affaldstyper. Dette gør, at nogle affaldstyper, som er forholdsvist ens i bestanddel, kan afleveres i samme rum. Det indsamlede affald bliver sorteret hver for sig senere i processen

Den første beholder, som er opdelt 40/60, er til madaffald (40%) og restaffald (60%). Den næste beholder, som er opdelt 50/50, er til pap og papir i det ene rum og plast (både hård og blød) og drikkevarekartoner i det andet rum. Den sidste beholder er også opdelt 50/50. Her er det ene rum til glas, mens det andet rum er til metal.

Emballagen skal være skrabet og tømt for rester af f.eks. madaffald, rengørringsmidler. mv. så vidt som muligt.

Du kan finde hjælp og guide til din affaldssortering på vores side Sådan sorterer du. Her kan du finde svar på hvor tømt og skrabet et glas, en dåse, eller karton skal være, inden du lægger det i dine nye affaldsbeholdere.

Læs mere her

Affald fra beholdere med hjul bliver afhentet af 3 biler med dobbeltkamre. Den ene samler madaffald og restaffald, den anden samler papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og den sidste samler glas og metal.

Affald fra nedgravede beholdere og containere bliver afhentet af en kranbil.

Vi afhenter affald i tidsrummet fra kl. 07.00 til 20.00.

Læs mere her

Låget på din beholder skal kunne lukke tæt, og affaldet må ikke hænge udover.

Affaldet i dine beholdere må ikke overstige følgende vægtgrænser:

  • 240 l beholder (delt eller udelt) må maksimalt indeholde 55 kg affald
  • 370 l beholder (delt) må maksimalt indeholde 80 kg affald
  • 400 l minicontainer må maksimalt indeholde 90 kg affald.

Hvis din beholder ikke kan lukkes, kan du i første omgang opbevare det ekstra affald et andet sted eller bestille ekstra tømning. Du har også mulighed for at bestille koder til ekstra sække via vores app og og købe ekstra strips hos vores forhandlere. Se hvem vores forhandlere er her.

Du kan bestille ekstra tømninger via app’en Affald Thy, via mail til recycle@thisted.dk, eller telefonisk til Thy Recycle. Fra 1. november 2022 gælder det, at bestiller du inden kl. 12.00 på en hverdag, kan vi tømme dine beholdere samme dag. Hvis tømningen bestilles efter kl. 12.00 eller på weekend- eller helligdage, så udføres ekstratømningen på førstkommende hverdag.

Har du gentagende gange pladsproblemer, bør du overveje at:

  • Ændre beholderstørrelsen.

Som grundejer er det dit ansvar at sørge for tilstrækkelig tilmelding af beholdere på ejendommen.

De enkelte affaldstyper bliver kørt til en omlastehal, hvor de fortsat holdes opdelt. Aftagerne af de enkelte affaldstyper henter det sorterede affald. Det kan sammenlignes med, at madaffaldet fra Thisted Kommune i dag køres til Skovsted losseplads, hvor det omlastes og derefter køres til forarbejdning i Frederikshavn.

Du kan købe en krog, som monteres på et stakit eller lignende. Krogen skal monteres i en højde, så beholderens forkant vippes (ikke løftes) op på krogen. Hvis du ikke har en krog, vil renovatøren lægge beholderen ned efter tømning, så den ikke vælter og går i stykker.

Disse stormkroge kan købes på Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm til 50 kr. stykket. Der medfølger et klistermærke til hver krog man køber, som der skal sættes på affaldsbeholderne, så de er synlige for skraldemanden.

Det er, som udgangspunkt, ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

 

Thisted Kommune tillader dog:
– at der afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser,
– at der afbrændes haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni.

For erhverv gælder følgende særregler:

Det er tilladt at afbrænde haveaffald og lignende affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Afbrænding af haveaffald skal foregå i henhold til afbrændingsbekendtgørelsen, BEK nr. 1339 af 10-12-2014.

Det skal sikres, at haveaffaldet er rensorteret og ikke indeholder urenheder eller andre affaldstyper som plast, papir, pap, jern m.v.

Fra sommeren 2023 kan alle bestille sommertømning af deres beholder(e) til mad- og restaffald.

Sommertømning er en ekstra tømning fra uge 23-34 i forhold til den normale tømning hver anden uge. På den måde kan man få tømt sin mad- og restaffaldsbeholder(e) hver uge i sommersæsonen.

Hvis du ønsker at bestille sommertømning, skal det ske inden 1. maj hvert år.

Du kan læse mere om sommertømning her.

Genbrugsekspressen er en henteordning, der skal sikre, at storskrald og genanvendeligt affald bliver indsamlet og sorteret således, at mest muligt affald bliver genanvendt eller genbrugt samt at ikke-genanvendeligt eller ikke-genbrugeligt storskrald forbrændes.
Alt affald indsamlet via Genbrugsekspressen bliver kørt til genbrugscentrene i Thisted Kommune, hvor affaldet bliver udsorteret i de korrekte containere.

 Læs mere om Genbrugsekspressen her.