Skip to main content Skip to footer

Fællesordninger

Bliv klogere på fællesordningen

Bor du til leje, i etagebolig eller anden type bolig med fællesløsninger?

Du skal ligesom resten af kommunen sortere dit affald i 9 affaldstyper. Da du deler affaldsløsning med andre, vil I få et antal fælles beholdere/containere, som gør, at I kan sortere overskueligt. Sorteringen sker efter principperne, som til de private. Selvom I har en fællesløsning, får I hver 1 rød miljøkasse til farligt affald.

Kranløsninger

Der vil blive mulighed for at lave fællesløsninger som kranløsninger.

En kranløsning kan bestå af:

  • 2 – 4 m3 kube-containere over jord
  • 3 og 5 m3 containere semi-nedgravet
  • 3 og 5 m3 fuldt nedgravede containere


Containerne kan fås som 1 og 2 kammer beholdere. Madaffald, restaffald, papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner tømmes hver 2. uge og glas og metal tømmes hver 4. uge.

Kun i særlige tilfælde kan tømning ske hver uge for madaffald, restaffald, papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og hver 2. uge for glas og metal. Prismæssigt vil det betyde en fordobling af priserne.

*)Husk at minimumskravene pr. boligenhed skal være overholdt.

Du kan finde priserne for kuber samt semi- og fuldt nedgravede containere i takstbladet her

Mål og datablade på kubeløsninger
  Højde Bredde Dybde Datablad
Kube - 2 m3 1550 mm 1500 mm 1200 mm Download datablad
Kube - 3 m3 1550 mm 2200 mm 1200 mm Download datablad
Kube - 4 m3 1550 mm 2900 mm 1200 mm Download datablad
Datablad og gravevejledning på helt og semi-nedgravede løsninger
 
Datablad/Link
Nedgravede containere
Download datablad
Semi-nedgravede containere
Download datablad