Skip to main content Skip to footer

Find din ordning

Alle i Thisted Kommune skal sortere deres affald i 9 affaldstyper. Affaldsordningen er blevet forbedret, så vores affald kan blive sorteret og genanvendt. Det er derfor ikke nyt, det bar’ bedre.

Hvilken ordning hører du ind under?

Så ofte bliver dine affaldsbeholdere tømt

Dine beholdere tømmes altid på samme ugedag i tidsrummet mellem kl. 07.00-20.00, og det er derfor vigtigt, at du husker at stille dine affaldsbeholdere klar til afhentning. Affaldsbeholderne tømmes uanset om tømningsdagen er en hverdag eller en helligdag. Dog kan der komme forskydninger i forbindelse med jul og nytår. Hvis du er tilmeldt beskedservice, vil du modtage besked, når du skal stille dine beholdere ud til tømning.

Får du brug for at få tømt én eller flere af dine beholdere før tid, kan du bestille ekstra tømning mod betaling af et gebyr pr. beholder.

BEMÆRK! Det er vigtigt, at du sorterer dit affald korrekt, da det ikke vil blive hentet, hvis det er sorteret forkert.

Den typiske husholdning

Ordning

Frekvens / Beholder

Pris Kr.

Miljøgebyr Årligt, helårshuse   1.730
Mad og restaffald Hver 2. uge, 240 ltr.  1.208
Papir-pap og plast-MDK Hver 2. uge, 240 ltr. 1.023
Glas og metal Hver 8. uge, 240 ltr. 332
Miljøkasse (farligt affald) Efter behov 125
Total (Årligt)   4.418

En typisk husholdning

bestående af 2 voksne og 2 børn, vil oftest se ud som ved siden af. Miljøgebyret betaler alle i kommunen, for tilgang til genbrugscentrene. Oftest vil frekvensen være 2 uger skiftevis, for madaffald og Papir-pap og plast-MDK. Glas og metal hentes hver 8. uge. Dette kan alt sammen laves om.

Her kan du se hvilke beholdere og container størrelser du kan vælge imellem som ejer. Hvis du ønsker at ændre beholdertype, kan du kontakte Thy Recycle ved at skrive til os på mail Recycle@thyforsyning.dk eller ringe på tlf. 88 91 77 77

Mål på beholdere

 

  Højde Bredde Dybde Datablad
240L 1072 mm 580 mm 724 mm Download datablad
370L 1070 mm 770 mm 805 mm Download datablad
400L 1120 mm 980 mm 740 mm Download datablad
660L 1218 mm 1255 mm 773 mm Download datablad
770L 1368 1255 773 Download datablad

 

Mål på kasse til farligt affald

 

  Højde Bredde Dybde Datablad
Rød kasse 300 mm 400 mm 280 mm Download datablad

 

En større beholder til et større behov

Er du dagplejer eller har blebørn og har et større affaldsbehov end dén løsning‭, ‬som du har i dag, ‬kan du supplere eller erstatte din nuværende løsning for f.eks‭. ‬restaffald med en 1-kammer beholder eller container‭. ‬Du skal bare overholde de minimumskrav‭, ‬som vi har for alle affaldstyperne hjemme hos dig‭.‬

 

Har du brug for at se alle priserne kan du se dem her Priser 2024

Den typiske fællesløsning

En typisk fællesløsning

Findes slet ikke. Fællesløsninger kommer i mange forskellige former, lige fra private boliger der går sammen om et sæt beholdere til etage ejendomme, plejehjem, foreninger og lignende.

Fællesløsninger opererer inden for minimumskrav. En sammenslutning af et antal beboelsestyper kan ganges med minimumskravene for på den måde at se hvilke beholdere de som minimum skal bruge.

Til højre findes et eksempel med fire lejligheder der deles om affaldsbeholdere. Minimumskravene for hver affaldstype ganges med antallet af lejligheder, for at finde størrelsen på deres beholdere.

 

Har du brug for hjælp til at finde en løsning, kan du kontakte Thy Recycle. 

Minimumskrav for beboelsestypen lejlighed

Antal
lejligheder

Samlet
minimumskrav

Størrelse

Restaffald - 96 L 4 384 L 400 L (4-hjulet)
Madaffald - 64 L 4 256 L 400 L (4-hjulet)
Papir/pap - 80 L 4 320 L
400 L (4-hjulet)
Plast/mad- og drikkevarekartoner - 80 L 4 320 L
400 L (4-hjulet)
Glas - 80 L 4 320 L 400 L (4-hjulet)
Metal - 80 L 4 320 L 400 L (4-hjulet)

Minimumskrav

Disse minimumskrav benyttes til at udregne, hvor stor en fællesløsning man skal have.
For etageboliger er minimumskravet lidt mindre end for parcelhuse/sommerhuse.

Etageboliger, lejligheder, og lignende
Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

  Madaffald (Hver 2. uge) Restaffald (Hver 2. uge) Papir/pap (Hver 2. uge) Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge) Glas (Hver 4. uge) Metal (Hver 4. uge)
160 L 64 L 96 L 80 L 80 L 80 L 80 L

Andre beboelser – ej etageboliger
Der er indført minimumskrav pr. boligenhed, som vist nedenfor:

  Madaffald (Hver 2. uge) Restaffald (Hver 2. uge) Papir/pap (Hver 2. uge) Plast/mad- og drikkevarekartoner (Hver 2. uge) Glas (Hver 4. uge) Metal (Hver 4. uge)
185 L 74 L 111 L 92,5 L 92,5 L 92,5 L 92,5 L
Mål på beholdere
  Højde Bredde Dybde Datablad
240 L 1072 mm 580 mm 724 mm Download datablad
370 L 1070 mm 770 mm 805 mm Download datablad
400 L 1120 mm 980 mm 740 mm Download datablad
660 L 1218 mm 1255 mm 773 mm Download datablad
770 L 1368 mm 1255 mm 773 mm Download datablad
Mål på kasse til farligt affald
  Højde Bredde Dybde Datablad
Rød kasse 300 mm 400 mm 280 mm Download datablad

 

Valgmuligheder

Som supplement/erstatning for de 2-delte beholdere, kan man vælge mellem følgende u-delte beholdere:    

  Beholderstørrelse Opdeling Tømning
Madaffald 240 L (2-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Madaffald 400 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Restaffald 400 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Restaffald 660 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Restaffald 770 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Papir/pap 240 L (2-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Papir/pap
400 L (4-hjulet)
1 kammer Hver 2. uge
Papir/pap 660 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Papir/pap 770 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner 240 L (2-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner 400 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner 660 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Plast/mad- og drikkevarekartoner 770 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 2. uge
Glas 240 L (2-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Glas 400 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Glas 660 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Glas 770 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Metal 240 L (2-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Metal 400 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Metal 660 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge
Metal 770 L (4-hjulet) 1 kammer Hver 4. uge

 

Har du brug for at se alle priserne kan du se dem her Priser 2024

Kranløsninger

Der vil blive mulighed for at lave fællesløsninger som kranløsninger.

En kranløsning kan bestå af:

  • 2 – 4 m3 kube-containere over jord
  • 3 og 5 m3 containere semi-nedgravet
  • 3 og 5 m3 fuldt nedgravede containere


Containerne kan fås som 1 og 2 kammer beholdere. Madaffald, restaffald, papir, pap, plast og mad- og drikkevarekartoner tømmes hver 2. uge og glas og metal tømmes hver 4. uge.

Kun i særlige tilfælde kan tømning ske hver uge for madaffald, restaffald, papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner og hver 2. uge for glas og metal. Prismæssigt vil det betyde en fordobling af priserne.

*)Husk at minimumskravene pr. boligenhed skal være overholdt.

Du kan finde priserne for kuber samt semi- og fuldt nedgravede containere i takstbladet her

Mål og datablade på kubeløsninger
  Højde Bredde Dybde Datablad
Kube - 2 m3 1550 mm 1500 mm 1200 mm Download datablad
Kube - 3 m3 1550 mm 2200 mm 1200 mm Download datablad
Kube - 4 m3 1550 mm 2900 mm 1200 mm Download datablad
Datablad og gravevejledning på helt og semi-nedgravede løsninger
 
Datablad/Link
Nedgravede containere
Download datablad
Semi-nedgravede containere
Link til datablad