Skip to main content Skip to footer

Sorteringsvejledninger

Sorteringsoversigt

DANSK

Übersicht über Mülltonnen

Deutsch

Overview of waste bins

ENGLISH

DOWNLOAD SORTERINGSVEJLEDNINGEN I BILLEDER HER

Husk vi har en sorteringsguide

I vores sorteringsguide kan du finde ud af hvordan det meste af dit affald skal sorteres. Listen er ikke udtømmende, så hvis du ikke kan finde din affaldstype i sorteringsguiden, så sendt os en mail på recycle@thyforsyning.dk, så undersøger vi hvordan det skal sorteres og tilføjer affaldstypen til sorteringsguiden.

4 huskeregler til sortering i køkkenet

Skil det ad

Vores affaldsprodukter er ofte sammensat af forskellige materialer, som ikke må komme i den samme spand.

Tøm og skrab

Dine gamle madrester kan mugne og ødelægge resten af dit sorterede affald, så det ikke længere kan genanvendes. 

Mad- og drikkevare- kartoner er ikke pap

Mad- og drikkekartoner er produceret i pap, men er også beklædt med et tyndt lag plastik. Derfor skal de sorteres for sig.

Det der er mest af

Du skal forsøge at skille materialerne fra hinanden. Er det ikke muligt, sorteres produktet i udgangspunktet som det materiale, der er mest af – eller som restaffald.