Skip to main content Skip to footer

Find dit vandværk

Nedenfor har vi lavet en kort guide til, hvordan du finder det vandværk, som forsyner dig med drikkevand.

Derudover har vi også lavet et kort "Her forsyner vi vand" der viser, hvor Thy Drikkevand forsyner drikkevand. 

Du kan via Thisted Kommunes hjemmeside, finde ud af, hvilket vandværk der laverer vand til dig. Vi har herunder lavet en kort guide til, hvordan du finder dette.

 1. Gå ind på ind på Thisted Kommunes hjemmeside - kortinfo
 2. Her kan du finde din adresse på to måder:

  1. Indtast adressen:
  1. Indtast din adresse via ikonet "Adresse" 


  2. Søg efter dit vejnavn (uden husnummer) og vælg vejnavnet  3. Herefter vælg dit husnr. fra dropdownmenuen (tryk på pilen i højre side)   4. Nu zoomes der ind på din matrikel. Klik herefter på matriklen, hvorefter et vindue kommer frem med, hvilket vandværk der forsyner dig.   2. Find adressen ved at zoome ind:
  Du kan også finde din adresse ved at zoome ind på kortet og herefter tryk på din matrikel, for at se hvilket vandværk der forsyner dig (ligesom pkt. 4 ovenfor). 

Se nedenstående kort over Thisted Vand's kildepladser skitseret med de områder, som de forsyner med drikkevand. 
Kortet kan også åbnes i en PDF udgave ved at trykke her.

I et privat vandværk er det forbrugerne, der selv ejer og driver vandværket, som ofte er et i/s eller et a.m.b.a.
Det betyder, at medlemmer har indflydelse på vandværkets drift og administration.

Til at varetage den daglige drift vælger medlemmerne en bestyrelse, der normalt består af 5 medlemmer.

På mindre vandværker er det ofte bestyrelsen, der selv passer vandværket eller laver en aftale med en lokal håndværker om at passe vandværket.

På større vandværker er der normalt ansat personale, der varetager den daglige drift og administration.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om vandværket, kan du altid rette henvendelse til vandværket og få et eksemplar af vandværkets vedtægter, regulativ, og takstblad.

Find dit private vandværk her
Find formænd for private vandværker her