Skip to main content Skip to footer

Info og gode råd

 

Vandspild

Har du haft brud på din vand installation, med stort vandspild, kan du måske få tilbagebetalt en del af vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget.

Tilbagestrømningssikring

En tilbagestrømningssikring fungere som en ventil, der forhindre, at vand fra ens installation løber tilbage ud i det fælles ledningsnet og dermed forårsager forurening.

Frostsprængning

Frostsprængninger sker oftest for rør og vandmålere som er placeret, så de kan udsættes for kulde og frost, hvilket man f.eks. ser i sommerhuse eller uopvarmede udhuse og garager.

Sommerhus

Gode råd til dig som sommerhusejer.

Livsvigtig ressource

I Danmark er vi så heldige, at vi kan bruge rent grundvand som drikkevand. Det betyder, at uanset hvor du bor i Danmark, kan du uden problemer drikke det vand, der kommer ud af vandhanen.

Tjek din vandmåler

Som ejer af en ejendom er det dit ansvar og kontrollere at vandmåleren er funktionsdygtig, ellers kan forbruget blive skønnet op til 600 m3 pr. år for private husstande.

Spar på vandet

Der ser måske ikke ud af noget særligt, men vedvarende dryp fra vandhane eller toilet kan hurtigt blive en dyr affære.