Skip to main content Skip to footer

Gode råd, hvis du har sommerhus

  • Luk for installationen i målerbrønden i sommerperioden, hvis sommerhuset er ubeboet 

  • Tøm vandinstallationen for vand i vinterperioden, så du undgår frostsprængninger 

  • Aflæs vandmåleren, når du lukker huset for vinteren.
    Så har du styr på den årlige måleraflæsning

  • Lad vandet løbe nogle minutter inden brug, når du åbner igen til foråret