Skip to main content Skip to footer

Tjek din vandmåler

- Det betaler sig.

Hovedparten af Thy Forsynings kunder har en fjernaflæst Kamstrup vandmåler, som fra den 1. august 2022 vil blive fjernaflæst. Hovedmålerne vil blive aflæst hver måned.

Aflæsningen pr. 31. december benyttes hvert år til årsafregning. De øvrige månedsaflæsninger er serviceaflæsninger i forhold til evt. brud/lækage. Aflæsningen vil kunne ses på kundeportalen.

Dette fratager dog ikke ejer/brugers ansvar om holde øje med sin vandmåler/forbrug, så man straks får stoppet evt. brud/lækage.

Thy Forsyning kan ikke stilles til ansvar for evt. vandspild.

Kamstrup vandmåler

Skal du aflæse din vandmåler, men har brug for en guide? Så kan du finde vejledningen til aflæsning af Kamstrup Vandmåler her.

  • Hvis der er et tomt display, er det tegn på at måleren kan være frostsprængt eller har anden beskadigelse. Kontakt en autoriseret VVS-installatør for udskiftning.
  • Hvis der vises trekanter i feltet ”FLOW” når der ikke forbruges vand, er det tegn på brud/lækage. ”LEAK” vil evt. blinke i det store display under aflæsningstallet.

Kontakt en autoriseret VVS-installatør for sporing af lækage og kontakt efterfølgende Thy Forsyning.

Som ejer af ejendommen er det dit ansvar at kontrollere at vandmåleren er funktionsdygtig, ellers kan forbruget blive skønnet op til 600 m3 pr. år for private husstande.

Thy Forsyning anbefaler at du også læser Spar på vandet på hjemmeside, samt kontrollerer vandmåleren mindst én gang om måneden.