Skip to main content Skip to footer

Rørskade og utæt vandinstallation

Har du haft brud på din vandinstallation med stort vandspild som resultat, kan du måske få tilbagebetalt en del af vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget.

Du skal søge om eftergivelse ved dit vandværk og/eller spildevandsselskab.

Eftergivelse af vandafledningsbidraget / spildevandsafgift kan opnås på den del af vandforbruget/spild som lægger over det normale års forbrug jv. vores betalingsvedtægt pkt. 3.2.9.

Hvis nedenstående krav er opfyldt:

  • Vandspildet må IKKE være tilledt offentlig kloak eller septiktank

Eftergivelse af vandafgiften kan opnås på beboelsesejendomme for den del af vandforbruget/spild der lægger udover det normale årsforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3 jv. vandafgiftslover §24, stk. 4.

Hvis nedenstående krav er opfyldt:

  • Her SKAL være tale om et brud på en skjult vandinstallation.
Eftergivelsen beregnes som udgangspunkt ud fra et gennemsnit af de seneste 3 års forbrug, medmindre ejerskabet har været kortere.
Vi opkræver et gebyr for behandling af vandspildssag jf. vores gældende takstblad.

Ansøgning til eftergivelse af vandafgift og vandafledningsbidrag

Vil du ansøge om eftergivelse, skal du & VVS-installatør udfylde dette ansøgningsskema

En skjult installation er f.eks.:

  • Jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger.
  • Rør indmuret i gulve og vægge, eller rør under gulve uden adgang.
  • Der skal være tale om et autoriseret system/ledningsnet.

En IKKE skjult installation er f.eks.:

  • Vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere, tappesteder, køleslanger m.m.
  • Udendørs haner evt. med slange, utæt rør i målebrønd m.m.
  • Ventiler i installationer, f.eks. magnetventiler, rørafbrydere, sikkerhedsventiler m.m.
  • Swimmingpools, fiske- og havebassiner m.m.
  • Hvor man har kunnet se utætheden.