Skip to main content Skip to footer

Vandkvalitet

Der er store krav til drikkevandets kvalitet, og i dag kan et vandværk sammenlignes med en virksomhed, der fremstiller fødevarer.

Der må f.eks. ikke være kim og bakterier i drikkevandet, og der er strenge krav om, hvor meget drikkevandet må indeholde af en lang række stoffer, herunder pesticider.

Drikkevandet skal derfor analyseres med passende mellemrum, og det sker både i de enkelte boringer inde på værket, i ledningsnettet og hos forbrugerne, hvor der tages prøver direkte fra vandhanen.

Ifølge Vandforsyningslovens bestemmelser offentliggøres hermed resultaterne af kvalitetssikringen af vores drikkevand.

Vandets hårdhed

Vores område

Vandet inden for Thy Forsyningsområde har hårdhedsgrader mellem 8 °dH og 16 °dH. Det svarer til middelhårdt til temmeligt hårdt vand.

Hårdheden opgives i °dH (tyske grader hårdhed)
Vandets totale hårdhed bestemmes af hvor meget calcium og magnesium der er i vandet. Et stort indhold giver hårdt vand - et lille indhold giver blødt vand.

Hårdhed i ºdH Karakteristik
0 – 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelhårdt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 – 30 Hårdt
over 30 Meget hårdt

 

Variation i hårdhedsgrad 

Selv om Thy Forsyning leverer vand fra forskellige kildepladser, er der i hele forsyningsområdet ikke væsentlig forskel i hårdhedsgraderne.

Det skyldes, at sammensætningen af jorden i de vandførende jordlag ved vandforsyningens kildepladser er stort set ens overalt.

Opvaskemaskiner 

Opvaskemaskiner bør indstilles så saltdoseringen passer til vandets hårdhedsgrad. Læs nærmere i opvaskemaskinens brugsanvisning eller kontakt leverandøren.

Vaskemaskiner

Vandets hårdhed bestemmes af mængden af kalk og magnesium i vandet, og dette påvirker sæbeforbruget, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.