Skip to main content Skip to footer

SPILDEVAND

Derfor fylder vi...

Separatkloakering Tilsted

Thy Forsyning arbejder for et rent miljø - derfor fylder vi på Simons Bakke.

Vi skal i gang med at renovere de gamle kloakker og separatkloakere på Vinkel Allé i Tilsted, hvilket bl.a. medfører at der skal etableres et nyt stort rør til regnvand i Simons Bakke.

Det betyder, at den ene kørebane på Simons Bakke er spærret og trafikken reguleres med lysregulering.

Tidsplan 2024

Maj-juni: Etablering af regnvandsledning mellem Vinkelallé og Simons Bakke.
Juni-oktober: Etablering af regnvandsledning i Simons Bakke.
Juni-december: Separatkloakering af Vinkelallé.

Lidt uddybende forklaring

Som det er nu, løber regn- og spildevand i ét rør fra Tilsted til Thy Forsynings renseanlæg.

Her renses både regn- og spildevandet inden det ledes til Limfjorden. Der er ingen grund til, at regnvandet bliver renset og ved at etablere ny kloak med to rør, hvor regn- og spildevandet adskilles, kan mængden der ledes til renseanlægget begrænses til det nødvendige spildevand og regnvandet ledes til Limfjorden.

Projektet i Tilsted vil have en positiv effekt på både miljøet, samt medvirke til et mindre energiforbrug på renseanlægget.

Tak for jeres tålmodighed.