Skip to main content Skip to footer

Hvad koster det egentlig?

Taksterne for de forskellige forsyningsarter findes ved at klikke ind på nedenstående faner, hvor de fulde takstblade kan åbnes.

Vi har også lavet eksempler for priserne på de mest almindelige ordninger, som kan findes nederst på denne side.

Nederst på siden findes link til vores betalingsbetingelser. 

Priseksempler (2024 takster)

Nedenfor har vi opgjort eksempler på priserne for hhv. 240 og 370 liter beholdere. Opgørelsen er for en gennemsnitlig husstand.

 

240 ltr. beholder

370 ltr. beholder

Miljøgebyr helårshuse

1.730

1.730

Mad og restaffald, hver 2. uge

1.208

1.519

Papir-pap og plast-MDK, hver 2. uge

1.023

1.234

Glas og metal, hver 8. uge

332

412

Miljøkasse (farligt affald)

125

125

Samlet pris per år

4.418

5.020

Ovenstående priser er inkl. moms.

Har man eksempelvis en husstand med et årligt forbrug på 120 m3, vil ens årlige udgift til drikkevand være følgende:

 

Antal

Takst

Beløb i alt

Vandforbrug per m3 (årligt forbrug op til 500 m3)

120

16,40

1.968

Årlig målerafgift (2,5 m3 måler)

1

1.211,25

1.211,25

BNBO Nitrat tillæg (fast årligt tillæg)

1

125

125

Samlet pris per år

 

 

3.304,25

Ovenstående priser er inkl. moms.

Vandafledning (offentlig kloak):

Har man eksempelvis en husstand med et årligt forbrug på 120 m3, vil ens årlige udgift til vandafledning (kloak) være følgende:

 

Antal

Takst

Beløb i alt

Vandafledning per m3 (op til 500 m3)

120

48,70

5.844

Årlig stikafgift

1

946,01

946,01

Samlet pris per år

 

 

6.790,01

Ovenstående priser er inkl. moms.

 

Tanktømning:

Har man eksempelvis en husstand med et årligt forbrug på 120 m3, vil ens tømningsfrekvens være 1 gang årligt og udgiften til tanktømning vil være følgende:

 

Antal

Takst

Beløb i alt

Tømning af tank med KSA bil indenfor planlagt tur, op til 3 m3 (pris per tømning)

1

806,25

806,25

Samlet pris per år

 

 

806,25

Ovenstående priser er inkl. moms.