Skip to main content Skip to footer

Nedrivning

Herunder finder du oplysninger om, hvordan du skal forholde dig vedr. affald, drikkevand og spildevand, hvis du vælger at rive dit hus ned.

Affald

Frem til at du vælger, og rive dit hus ned, betaler du miljøgebyr og måske også for renovation. Når huset er revet ned, kan du søge fritagelse for miljøgebyret. Det gør du ved at ved sende dokumentation til Thy Recycle - recycle@thyforsyning.dk. Dokumentationen skal være en kopi af bekræftelsen fra byggesagskontoret hos Thisted Kommune, at nedrivningssagen ved kommunen er afsluttet. 

Derefter behandles ansøgningen hurtigst muligt og du vil modtage en bekræftelse på fritagelsen enten i e-boks, pr. mail eller med posten.

Drikkevand 

Sløjfning betyder at ejers rettigheder overfor Thy Forsyning bortfalder. Hvis man senere ønsker at tilslutte ejendomme senere, bliver det betragtet som en nytilslutning.

 1. Du kontakter selv en autoriseret VVS-installatør for nedtagning af vandmåler.
 2. VVS-installatøren skriver en bekræftelse på det udførte arbejde.
 3. Bekræftelsen og vandmåleren indleveres til Thy Forsynings administration på Silstrupvej 12, 7700 Thisted.
 4. ThyForsyning afbryder vandstik ved hovedledningen, for ejers regning. Se prisen via linket neden for.
 5. Derefter laves der en slutopgørelse på adressen, inklusiv omkostninger vedr. sløjfning af vandstik.

Afpropning af vanstik betyder at du fortsætter med at betale en fastårlig stikafgift.

 1. Thy Forsyning udlevere en målerbrønd hvor vandmåleren monteres. 
 2. Placering af målerbrønd skal godkendes af Thy Forsyning. 
 3. Ejer betaler selv nedgravning og montage.

Spildevand 

Ved nedrivning skal ejer beslutte om der skal ske afpropning eller sløjfning af spildevandsstikket.

Sløjfning betyder at ejers rettigheder overfor Thy Forsyning bortfalder. Hvis man senere ønsker at tilslutte ejendomme senere, bliver det betragtet som en nytilslutning.

 1. Din entreprenør/kloakmester frigraver og fjerner skelbrønd, samt frakobler spildevandsstikket ved hovedledningen.
 2. Din entreprenør/kloakmester indsender færdigmeldingsblanketten til Thy Forsyning på det udførte arbejde.
 3. Når Thy Forsyning har modtaget færdigmeldingsblanketten, laves en slutopgørelse på adressen ud fra færdigmeldingsdatoen.

Afpropning af spildevandsstik betyder at du fortsætter med at betale en fastårlig stikafgift.

 1. Din entreprenør/kloakmester frigraver og afpropper spildevandsstikket i skelbrønd.
 2. Din entreprenør/kloakmester indsender færdigmeldingsblanketten til Thy Forsyning på det udførte arbejde.
 3. Når Thy Forsyning har modtaget færdigmeldingsblanketten, bliver status registreret i Thy Forsynings afregnings-system.