Skip to main content Skip to footer

Velkommen til Thy Spildevand

Thy Spildevand står for håndtering af spildevand i Thisted Kommune.

Hvad leder du efter?
Vi har samlet de mest søgte emner nedenunder.

Resten findes øverst i menuen.

Om Thy Spildevand

Kloakforsyningen driver og vedligeholder kloaksystemet, og vi udbygger kloaksystemet i takt med udviklingen af nye bolig- og erhvervsområder.

Kloaknettet i Thisted Kommune dækker fra Frøstrup i nord til Helligsø i syd. De ældste kloakker er fra 1912.

Vandet løber gennem kloakkerne til et renseanlæg. Nogle steder skal det hjælpes på vej, så rundt omkring i kommunen har vi pumpestationer til at sætte tryk på vandet.

Renseanlæggene kontrolleres og styres af højteknologisk overvågnings- og onlineudstyr.

Besøg på renseanlægget

Skoleklasser og foreninger er velkomne til et besøg og en rundvisning på renseanlægget. I får en rundtur i de mekaniske og biologiske processer, som spildevandet skal gennemgå, før det er renset og kan løbe ud i Limfjorden/Vesterhavet.

Vil I høre mere angående dette, så kontakt os.