Skip to main content Skip to footer

Separatkloakering

Thisted byråd har besluttet, at alle fælleskloakerede områder i kommunen skal separatkloakeres og denne beslutning er indarbejdet i Spildevandsplanen.

Hvad medvirker separatkloakering til?

Der er tre klare gevinster ved separatkloakering.

  • For det første er separatkloakering til gavn for sundheden og miljøet, fordi spildevand ikke ledes til et vandløb ved kraftig regn – også selvom klimaforandringerne vil resultere i flere perioder med kraftige regnbyger.

  • For det andet fjerner separatkloakering risikoen for spildevand i eksempelvis kældre, indkørsler og haver under kraftige regnbyger.

  • For det tredje sparer Thy Forsynings pumpestationer og renseanlæg store mængder strøm til pumpning af regnvand. 

Læs også vores pjece om separatkloakering, som findes herunder.