Skip to main content Skip to footer

Hanstholm Renseanlæg

Hanstholm Renseanlæg blev bygget i 1994/95. Hanstholm Renseanlæg modtager vand fra områderne nordøst og sydvest, samt syd for Hanstholm. Oplandet strækker sig fra Klitmøller over Ræhr og Vigsø samt Hanstholm by og havn.

Hanstholm Renseanlæg behandler ca. 1 Mio m3 spildevand årligt. En del fheraf er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ud i Øster molen på Hanstholm Havn og direkte ud i Vesterhavet.

Kapacitet:     
130.000 PE
12.500 m3/døgn

Når anlægget renser vand fra 130.000 personer, er det langt mere end infbyggertallet i området. Det er fordi, renseanlægget også modtaget spildevand fra virksomheder i Hanstholm - forst og fremmest fra fiskeindustrien, der bruger rigtig meget vand.