Skip to main content Skip to footer

Øsløs Renseanlæg

Øsløs Renseanlæg blev bygget i 1976 og udbygget i 1990/91, og modtager vand fra områderne nordøst for Thisted. Oplandet strækker sig fra Øsløs over Vesløs og Østerild til Arup og Amtoft samt Frøstrup og Skårup.

Øsløs Renseanlæg behandler ca. 400.000 m3 spildevand årligt og en stor del heraf er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ca. 400 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicerer ledningen hver andet år for at vurdere dens tilstand og spildevandets indvirkning på fisk og flora omkring udløbet.

Kapacitet: 
5.000 PE
4.500 m3/døgn