Skip to main content Skip to footer

Rensekvalitet

Thy Renseanlæg A/S renser spildevand på fem renseanlæg i Thy, hvor alle fem anlæg overholder udlederkravene.

 

Renseanlæggene er fordelt som følger:

Renseanlæg

Kapacitet i Personækvivalenter

Øsløs Renseanlæg

5.000

Vildsund Renseanlæg

9.000

Tåbel Renseanlæg

15.000

Hanstholm Renseanlæg

130.000

Thisted Renseanlæg

130.000

 

Rensekravet til renseanlæggene er følgende:

Limfjord

BOD

Kvælstof

Fosfor

Grænseværdier

15 mg/ltr

8 mg/ltr

1 mg/ltr

 

Vesterhavet

BOD

Kvælstof

Fosfor

Grænseværdier

15 mg/ltr

8 mg/ltr

1,5 mg/ltr

 

Rensegrader og udledning for den enkelte anlæg har i år 2023 været følgende:

Rensegrader

 

Thisted 

Vilsund

Øsløs             

Hanstholm

Tåbel

COD

%

97,6

87,0

86,1

97,6

95,0

BOD

%

99,6

95,9

92,5

99,3

98,3

SS

%

99,1

93,5

95,6

98,1

96,8

Total kvælstof

%

94,5

84,5

85,9

94,7

94,7

Total fosfor

%

96,8

90,8

95,9

97,3

92,1

 

Den faktiske udledning for år 2023 er følgende:

2023

BOD

Kvælstof

Fosfor

Thy renseanlæg

(samlet alle 5 renseanlæg)

2,27 mg/ltr

3,8 mg/ltr

0,32 mg/ltr

 

Udledning til Limfjorden:

2023

BOD

Kvælstof

Fosfor

Øsløs

5,23 mg/ltr

3,03 mg/ltr

0,13 mg/ltr

Vildsund

2,24 mg/ltr

3,43 mg/ltr

0,26 mg/ltr

Thisted

2,04 mg/ltr

4,82 mg/ltr

0,33 mg/ltr

 

Udledning til Vesterhavet:

2023

BOD

Kvælstof

Fosfor

Tåbel

1,75 mg/ltr

1,69 mg/ltr

0,32 mg/ltr

Hanstholm

2,92 mg/ltr

4,13 mg/ltr

0,37 mg/ltr