Skip to main content Skip to footer

Tåbel Renseanlæg

Tåbel Renseanlæg blev bygget i 1981 og udbygget i 1995/96. Tåbel Renseanlæg modtager vand fra områderne syd og sydvest for Thisted. Oplandet strækker sig fra Agger over Vestervig og Hurup. Bedsted, Hørdum, Koldby, Skyum, Svankjær og endnu sydligere til Boddum, Doverodde, Ydby og Helligsø.

Tåbel Renseanlæg behandler ca. 1,5 mio m3 spildevand årligt. En stor del heraf er regn- og indsivende vand.

Udløbbet fra anlægget pumpes via en ledning ud til høfde 93 i Vesterhavet. Ledningen inspiceres én gang om året for at vurderer den tilstand og om den skulle være sandet til.

Kapacitet:     
15.000 PE
8.500 m3/døgn