Skip to main content Skip to footer

Thisted Renseanlæg

Thisted Renseanlæg blev udbygget i 1988/90. Thisted Renseanlæg modtager vand fra områderne nord og øst for Thisted. Oplandet strækker sig fra Nors over Hillerslev og Skovsted til Sennels samt Tilsted og Thisted by.

Thisted Renseanlæg behandler ca. 4 mio m3 spildevand årligt. En stor del af det er regn- og indsivende vand.

Udløbet fra anlægget går ca. 2400 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicerer ledningen hver andet år  for at vurderer dens tilstand og spildevandets indvirkning på fisk og planter i Limfjorden.

Kapacitet: 
130.000 PE
12.500 m3/døgn

Når anlægget renser vand fra 130.000 personer, er det langt mere end indbyggertallet i området. Det er fordi, renseanlægget også modtager spildevand fra virksomheder i Thisted - først og fremmest - Tican, Maltfabrikken, Margarinefabrikken, Bryghuset og Polar Is.