Skip to main content Skip to footer

Vilsund Renseanlæg

Vilsund Renseanlæg blev etableret i 1990/91. Vilsund Renseanlæg modtager vand fra områderne syd og vest for Thisted. Oplandet strækker sig fra Vilsund over Snedsted og Stenbjerg til Sdr. Vorupør samt Hundborg, Sjørring, Sundby, Skjoldborg og Vilsund.

Vildsund Renseanlæg behandler ca. 1 mio m3 spildevand årligt. En stor del heraf er regn- og indsivende vand.

Udløbbet fra anlægget går ca. 250 meter ud i Limfjorden. Dykkere inspicirer ledningen hvert andet år for at vurderer dens tilstand og dens indvirkning på fisk og flora omkring udløbet.

Kapacitet:
9.000 PE
6.500 m3/døgn