Skip to main content Skip to footer

Tilslutning af spildevand til Thy Forsynings spildevandsnet

Der er nu mulighed for tilslutning af spildevand til Thy Forsynings spildevandsnet, 
hvis du bor i det åbne land og udenfor kloakforsyningsgrænsen.

Tagvand, drænvand eller vand fra befæstede arealer må ikke ledes til spildevandsnettet.

  1. Du betaler selv alle omkostninger vedr. tilslutningen                     
  2. Du betaler ikke tilslutningsbidrag
  3. Du betaler vandafledningsbidrag fra den dag du er tilsluttet
  4. Du skal ansøge om tilladelse - hent nedenstående ansøgningsskema

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail info@thyforsyning.dk